Hyvinvoinnin tavaratalo
Mainos

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Sampo Kaikkonen
Muhoksentie 750
91300 Ylikiiminki

2. Rekisteriasioista vastaava
Sampo Kaikkonen
050 4096312

3. Rekisterin nimi
Oma Puutarha.fi kirjautuneet -rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella ainoastaan yhteydenpitoon. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin. Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.                                                                                                    kuva Tarja Käckman

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Oma Puutarha.fi:n toimesta käyttäjistä, jotka kirjautuvat palveluun. Rekisteröitäviä tietoja ovat: Etunimi Sukunimi Osoite Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma liittymisilmoitus sähköisen kirjautumislomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.